Play

En la tendresa d’acompanyar-nos.
Per un treball digne!
Gràcies a tothom que va fer possible el concert solidari d’ahir a la nit.
Osona compromesa. Que bonic aquest tros de món.