Play
FestiClown'15
Població Askar
Adreça Askar Refugee Camp
Lloc FestiClown'15
Regió Palestina
Data 12/09/2015
Hora 18:00
Entrades Gratuït