Play
El Cor de la Terra
Població Figueres
Adreça Rambla
Lloc Acústica
Regió Alt Empordà
Data 01/09/2017
Hora Txarango 01:00h
Entrades Gratuït