Play
El Cor de la Terra
Població Tokyo
Adreça Shibuya
Lloc Live Music Club Lush
Regió Japan
Data 09/10/2017
Entrades Sold out